[:fr]

הסיפור שלנו

QUentin Perraudeau et Alexis Ucko

ספטמבר 2014

במהלך קורס מאסטרס ב Centrale-ESSEC, קוונטין ואלכסיס,לאחרונה בוגרים בהנדסה, יצרו צוות כדי למצוא את הפתרון לבעיה שמשפיעה על 80% מאוכלוסיית העולם לפחות פעם אחת בחייהם: כאבי גב.

נובמבר 2014

שנה של מחקר ופיתוח מתחילה ביצירת המוצר הראשון שלנו, Lyne UP.

יוני 2015

האתר שלנו באוויר ומעבירים בקשה לפטנט בינלאומי, שהתקבלה ואושרה.

אוקטובר 2015

קמפיין ההמונים שלנו מתחיל ב- kickstarter! ב 7 שעות, אנו מגיעים ועוברים את המטרה שלנו של 30000 €, והצלחנו בסופו של דבר לגייס 385000 € עם מכירה של 5000 יחידות על פני 89 מדינות, כלומר 12 פעמים המטרה הראשונית שלנו.

מאי 2016

הלקוחות הראשונים שלנו מקבלים את Percko! 78% מהם ימליצו על המוצר לסביבתם.

יולי 2016

בתי עסקים מתחילים לרכוש את Percko לרווחתה של עובדיהם.

דצמבר 2016

לאחר רק שנה של פעולות, מעל 15000 יחידות כבר נמכרו.

ינואר 2017

מפיץ צרפתי "Natures & Découvertes" מפיצה את המוצרים שלנו! אנו נמצאים כיום ב -40 הערים הגדולות בצרפת.

פברואר 2017

6 חודשים של מחקר ופיתוח עבור המוצר החדש שלנו, Lyne FIT, מתחיל.

ספטמבר 2017

סוף סוף, אנחנו מוכנים לחשוף את לין פיט Lyne Fit.הוא זמין כעת באתר האינטרנט שלנו.

[:en]

Our Story

QUentin Perraudeau et Alexis Ucko

September 2014

During their Masters course at Centrale-ESSEC, Quentin and Alexis, recent graduates in engineering, team up to find the solution to a problem that affects around 80% of the world population at least once in their lives: back pain.

November 2014

A year of research and development begins for the creation of our first product, Lyne UP.

June 2015

Our website goes live and an international patent is requested, then approved.

October 2015

Our crowdfunding campaign on kickstarter begins! In 7 hours, we surpass our objective of 30 000 euros, and we will end up raising 385 000 euros with the sale of 5000 units across 89 countries, that is to say 12 times our initial goal.

May 2016

Our first customers receive their Percko ! 78% of them would recommend the product to their entourage.

July 2016

Businesses begin to purchase Percko for the well-being of their employees.

December 2016

After only a year of operations, over 15 000 units have already been sold.

January 2017

French distributor “Natures & Découvertes” distributes our products! We are now present in France’s 40 largest cities.

February 2017

6 months of research and development for our new product, Lyne FIT, begin.

September 2017

At last, we are ready to unveil Lyne FIT. It is now available on our website.

 

[:de]

Unsere Historie

QUentin Perraudeau et Alexis Ucko

September 2014

Während Ihres Masterstudiums an der Centrale-ESSEC, beschlieβen Quentin und Alexis, Diplomingenieure, sich einem Problem zuzuwenden, das 80% der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben beschäftigen wird: Rückenschmerzen.

November 2014

Ein Jahr Forschung und Entwicklung beginnt für die Entstehung unseres ersten Artikels, dem Lyne Up.

Juni 2015

Die internationale Webseite wird gelauncht, ein internationales Patent wird angemeldet und validiert.

Oktober 2015

Start unserer Crowfunding-Kampagne auf Kickstarter! In nur 7 Stunden wird das Ziel der 30.000€ erreicht, um letztendlich mit 385.000€ und 5000 verkauften Artikeln in 89 Ländern abzuschlieβen – das 12-fache unseres ursprünglichen Zieles.

Mai 2016

Unsere ersten Kunden erhalten ihr Percko! 78% sind dazu bereit, es weiterzuempfehlen.

Juli 2016

Die ersten Unternehmen kaufen Percko für das Wohl Ihrer Mitarbeiter.

Dezember 2016

Nach einem Betriebsjahr wurden bereits über 15.000 Stück verkauft.

Januar 2017

Nature & Découvertes wird Vertriebspartner!! Wir sind nun in den 40 gröβten Städten Frankreichs zu finden.

Februar 2017

Beginn von 6 Monaten Forschung und Entwicklung für unser neues Produkt: Lyne Fit.

September 2017

Wir stellen das neue Lyne Fit vor.
Es ist auf unserer neuen Webseite erhältlich.

 

[:es]

Nuestra Historia

QUentin Perraudeau et Alexis Ucko

Septiembre 2014

Durante su Master en Centrale-ESSEC, Quentin y Alexis, diplomados desde hace poco cómo ingenieros, se asocian para responder a un problema que afecta al 80% de la población mundial por lo menos una vez en su vida: los dolores de espalda.

Noviembre 2014

Comienza un año de I+D para el desarrollo de nuestro primer producto, el Lyne Up.

Junio 2015

Lanzamos la página web, solicitamos y registramos una patente internacional.

Octubre 2015

¡Empieza nuestra campaña de crowfunding con kickstarter!
Superamos el objetivo de 30.000€ en solo 7 horas, al final conseguimos 385.000€ con la venta de 5.000 unidades a nivel mundial – o sea 12 veces más que nuestro propósito inicial.

Mayo 2016

¡Nuestros primeros clientes reciben su Percko! 78% están dispuestos a recomendarlo a un amigo.

Julio 2016
Las primeras empresas compran Percko para el bienestar de sus empleados.

Diciembre 2016

Durante el primer año de funcionamiento, 15.000 unidades han sido vendidas.

Enero 2017

¡¡Natures & Découvertes se convierte en distribuidor!! Ahora estamos presentes en las 40 ciudades más grandes de Francia.

Febrero 2017

Empiezan 6 meses de I+D para nuestro nuevo producto: el Lyne FIT.

Septiembre 2017

Estamos listos para presentaros el Lyne FIT.
También está disponible en nuestra nueva página web.

 

[:nl]

[:]